search expand

Psychoterapia psychodynamiczna

TERAPIA

Psychoterapia psychodynamiczna jest uznaną metodą leczenia zaburzeń i problemów psychicznych, których podłoże stanowią nieuświadomione emocje, wpływające na nasz nastrój oraz zachowanie. Lecząc osobowość wykorzystuję między innymi metody Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP).

Prowadząc psychoterapię koncentruję się na zmianie przyczyn problemów czyli nieświadomych strukturach i procesach psychicznych w ramach bezpiecznej i opartej o zrozumienie relacji. Wielokrotne aktywowanie w relacji z terapeutą wewnętrznych konfliktów oraz ich przepracowanie przynosi zmianę nie tylko w zachowaniach i samopoczuciu, ale również w głębokich strukturach osobowości.

W praktyce psychoterapia polega na dialogu terapeuty z pacjentem w celu umożliwienia mu lepszego zrozumienia przyczyn przeżywanych problemów oraz wprowadzenia pożądanych zmian w codziennym funkcjonowaniu.

W przypadku niektórych pacjentów wystarczająca jest jedna sesja tygodniowo. W większości sytuacji, zwłaszcza przypadku leczenia zaburzeń osobowości wymagane są dwie sesje tygodniowo. Sesje trwają 50 minut.

Jako psycholog jestem zobowiązany do pełnej dyskrecji, obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, w pracy kieruję się kodeksem etyki psychoterapeuty psychodynaimcznego.